Jak na vytápění domu

Vytápění domu si zřizujete, aby jste měli doma teplo.

Pokud stavíte nový dům, projektant Vás navede na správnou cestu a řeší problém komplexně. V případě, že máte stávající dům, jste na problém sami a nejspíše někoho oslovíte. Pokud oslovíte projekční firmu, měli by jste dostat následující :

1. projektant by měl zjistit stavebně technický stav objektu a provést jeho zdokumentování. V případě, že máte dokumentaci archivní, ověřit její platnost.

2. Na základě takto získaných podkladů provést zhodnocení energetické náročnosti budovy. V podstatě provést tzv. PENB (posouzení energetické náročnosti budovy) a zjistit, které stavební konstrukce mají jakou energetickou náročnost. Z tohoto posouzení následně může vzejít ekonomické rozhodnutí s ohledem na uvažovanou investici. Často totiž zjistíte, že je nevýhodné řešit pouze novou otopnou soustavu (to co mi doma dělá teplo), ale že se vyplatí udělat úpravy na stavebních konstrukcích (na tom, co mi to teplo bere). U starých objektů se může dokonce stát, že je výhodné už jen z hlediska výše jednorázové investice, ale obvykle budete kalkulovat s nějakým časovým horizontem, ve kterém budete chtít získat to nejekonomičtější řešení.

3. Pokud padlo rozhodnutí na základě posouzení z bodu 2, budete chtít navrhnout otopnou soustavu. K tomu se provede výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností. Následně se stanoví výkon zdroje tepla a výkon zařízení, které budou vytápět jednotlivé místnosti. K tomu využijete informace z bodu 1.

4. Jako poslední bod se provede technické řešení otopné soustavy. Tj. např. u teplovodního ústředního vytápění návrh hydrauliky a technických ovládacích prvků soustavy.

5. Otopnou soustavu je nutné nějak ovládat. To zajišťuje regulační systém.

Chyby které se často stávají:

* Často se stává, že oslovíte firmu, která se zabývá pouze návrhem otopné soustavy a neřeší vytápění komplexně. Pak obvykle vzniká neekonomické řešení.
* Některé firmy Vám jsou schopné navrhnout otopnou soustavu na základě empirických výpočtů,. nebo dokonce na základě kubických metrů. Schopnost např. kamen vytápět prostor xy m3 je údaj zadádějící. Pak to někdy netopí. Většinou to však přetápí, což většinou nebývá považováno za chybu, ale chyba to je.
* V drtivé většině změny navržené montážní firmou měnící projekt, způsobují nefunkčnost nebo sníženou kvalitu.
* Poddimenzování zemního kolektoru nebo vrtu způsobuje po několika letech jeho vychlazení a špatný topný faktor tepelného čerpadla

Co by jste měli vědět:

* Člověk vnímá tzv. globeteplotu. tzn., že tělo vnímá nejen teplotu v místnosti, ale také teplotu povrchů. Vnímání teploty povrchů je velmi významné a pokud máte teplé stěny, strop a podklahu, v místnosti Vám bude tepleji než ve stejné místnosti s chladnými povrchy, ale stejnou teplotou vzduchu uvnitř. Tento rozdíl vnímání způsobuje značnou úsporu v domech s teplými povrchy, protože je zde teplota vzduchu udržována nižší. Ve velmi špatně provedených stavbách s chladnými povrchy je člověkem vnímána tepelná nepohoda i při vysokých teplotách vzduchu
* Předimenzovaný zdroj je většinou chyba, která má za následek kratší životnost a horší účinnost.
* Špatně provedená regulace mívá za následek velké ztráty i kolem 25 %
* Vypustit bod 2 je vhodné při návrhu otopné soustavy do novějších objektů
* Přímotopné elektrické vytápění je možné provozovat za pomoci různých otopných soustav. Nejméně investičně náročná bývá otopná soustava tvořená přímotopnými elektrickými panely. U této otopné soustavy je možné dosáhnout účinnosti cca 98%. Elektrické panely jsou velmi dobře regulovatelné. Otopná soustava, kterou tvoří teplovodní systém vytápění s otopnými tělesy a elektrokotlem bývá rozšířená zejména z důvodu možného přechodu na jiné paliva nebo při kombinaci s jiným zdrojem (typicky na biomasu, nebo v kombinaci s tepelným čerpadlem). Systém je nákladnější z hlediska investičních nákladů a jeho účinnost může být kolem 95%.