Provozování kotlů a kamen na tuhá paliva.

Také jste to už jistě zažili. Přijedete v zimě do "rekreační oblasti" nebo na venkov a mezi domy se honí mračna smradlavého dýmu. Ano v dnešní době bohužel není pravda, že když přijedete do těchto "čistých" oblastí z velkoměsta, jedete si vyčistit plíce. Pokud si budete chtít nechat udělat rozbor čistoty ovzduší obdorníkem, bude potřebovat vědět i to zda je obec plynofikovaná a jak se tam topí. Přesto, že tyto informace poskytnete, budete nejspíše upozorněni, že výsledek je velmi zavádějící, neboť stačí jeden nezodpovědný občan v okolí a místo čištění plic se ocitnete na cvičebním armádním polygonu, kde se právě kadeti seznamují s bojovým plynem. Ovšem Ti kadeti mají plynové masky. Vy jste civilní oběť:-((.

Ano bylo to trochu nadsázky na úvod. Ale ne zas tak moc, jak by se možná zdálo. Skutečně si můžete vyrobit bojový plyn.

Jak správně topit ?

Zjednodušeně řečeno. Kupte si kvalitní kamna, topte tím, pro jaké palivo jsou kamna určena a naučte se topit. Pokud budete topit dřevem, používejte vyschlé. Správné topení dřevem v kotli nebo krbových kamen je daleko méně zatěžující pro Vaše zdraví a okolní přírodu nežli topení uhlím. DALŠÍ TEXT SE VZTAHUJE ZEJMÉNA NA KAMNA. Přiměřeně platí také pro kotle.

  1. Kupte si kvalitní kamna. Kvalitní jsou taková, která mají účinnost kolem 80%. To nejsou jen drahé špičkové výrobky, ale taková kamna se dají koupit už v nejnižší cenové kategorii. Pro srovnání - otevřený krb má účinnost spalování kolem 15%. Pokud budete vytápět místnost otevřeným krbem a spotřebujete 10 m3 dřeva za rok, pak při použití uzavřeného krbu s krbovou vložkou o účinnosti 75% spotřebujete pouze 2m3. Sám jsem to poznal, když jsem na chatě vyměnil staré PETRY za nový sporák. Pozor neříkám, že PETRY jsou špatné. Pouze ty moje už netěsnily a jejich účinnost se tak pohybovala kolem 45% . To odhaduji podle spotřeby dřeva v nových kamnech, která je téměř poloviční. Další velká výhoda je v tom., že večer přiložíte, jdete spát. Ráno vstanete přiložíte a je stále teplo. Místo každodenního vynášení popela stačí jednou dvakrát za týden. Za rok mám náklady na nová kamna zpět v úspoře dřeva.
  2. Topte správným palivem. V návodu ke kamnům máte uvedeno čím topit. Proč nikoho nenapadne topit v plynovém kotly dřevem? Protože to evidentně nejde. Stejně tak nejde topit v kamnech na dřevo uhlím, nebo v kamnech na uhlí plastovými lahvemi. Bohužel snad ve snaze uspořit někteří lidé topí tím co k topení není určené. Tím poškozují své zdaví, zdraví svého okolí, svoje kamna a svůj komín. Pokud topíte dřevem dbejte na jeho správnou vlhkost. Dřevní hmota při přirozeném provětrávání pod střechou sníží svůj obsah vody na 20% za jeden rok a má tak výhřevnost 14,28MJ/kg. Čerstvě vytěžené dřevo má vlhkost kolem 50% a výhřevnost 8,1MJ/kg. Pokud spálíte za rok 10m3dřeva neusušeného, pak za rok ho spotřebujete již pouze 5,7m3. Ideální vlhkost palivového dřeva doporučená výrobci kamen, kotlů a krbů je 10 - 15%. Této vlhkosti u palivového dřeva do krbu dosáhnete po cca 3 letech běžného vysoušení v suchém přístřešku. Podívejte se na tabulky výhřevností dřeva Výhřevnosti a měrné jednotky palivového dřeva - TZB-info. Nevíce nebezpečné však je topit věcmi, které do kamen nepatří. Zde riskujete zdraví. Například :
Pokud používáte pro topení barevné letáky a časopisy např. při roztápění znečišťujete okolí těžkými kovy můžete způsobit vrozené vady u novorezenců a rakovinu, není možné být překvapen poškozením jater a ledvin
Nápojové kartony způsobují při spalování vznik chloroorganických látek a těžkých kovů  
Pálením PVC vzniká doixin. Při používání se uvolňují ftaláty dioxiny a furany jsou rakovinotvorné a způsobují poškození hormonálního a imunitního systému. Působí na nervovou soustavu.
Pálením polystyrenu vzniká jedovatý styren Styren je rakovinotvorný a má další neblahé účinky.
Pet lahve a polyetylen způsobí při spalování vznik polyaromatických uhlovodíků Polyaromatické uhlovodíky působí podobně jako cigarety. Vznikají v důsledků nedokonalého spalování.
Dřevo s nátěrem, starý nábytek, dřevotřískové desky, desky z aglomerovaného dřeva, pěny způsobí při spalování až 500x větší vznik dioxinů než při spalování čistého dřeva. Může vzniknout určité množství kianovodíku a fosgenu (bojových látek)  
Pokud použijete popel z takto spálených věcí do kompostu Otrávili jste si zahrádku  
Pokud spalujete tyto a jiné nebezpečné látky Spadem v okolí zamořujete půdu, spodní a povrchové vody  

Pokud by si někdo myslel, že vítr odnese škodliviny v dál, tak měřením je prokázáno, že nejvyšší koncentace škodlivých látek bývají v místnostech, kde se špatně topí. Pokud topíte spatně poškozujete si nejen zdraví, ale také topný systém a komín. Podle typu systému může dojít k předčasné korozi kotle, poškození komínu, zanášení teplosměnných ploch a tím značné ztrátě účinnosti. Spalování ODPADU tak není ani ekonomicky rentabilní. Pokud jste za něj nedostali zaplaceno:-((. Dlouhodobá expozice škodlivin, napři prachu, snižuje délku života.

Při venkovním pálení podzimního listí a odpadu ze zahrádky dochází také ke vzniku mnoha jedovatých a zdrarví škodlivých látek.

Další důležitá věc je, že kotle a kamna mají svoji účinnost jen v určitém rozsahu výkonu. Proto pokud například některá kamna "zaškrtíte" dojde ke zhoršenému spalování, účinnost klesne a mohou vznikat jedovaté plyny. Je možné se tak i otrávit ve spánku. Aby bylo vaše palivo zužitkováno kvalitně, je vhodné u kotlů využít optimální výkon a teplo uschovat pro další období v zásobníku.

  1. Naučte se topit je zdánlivě zřejmé, ale v praxi mnoho lidí netopí strávně. Pro zatopení nepotřebujete ve skutečnosti nic jiného než dřevo a sirky. Já nepoužívám papír ani jiný podpalovač. Stačí kvalitní suché třísky, nebo suché větvičky. Pokud máte kvalitně uskladněné dřevo, během deseti minut můžete na mém sporáku vařit. Reakce je rychlejší nežli na elektrickém sporáku, který vlastním. Ten jsme přestali zcela využívat pro jeho pomalou reakci a nahradili ho indukcí. Při zapalování kamen jsou palivo a topeniště studené a nedokonalým spalováním dochází k vzniku velkého množství škodlivin. V té chvíli je také časté znatelné vniknutí škodlivim do interiéru. Proto správnému zatopení věnujte velkou pozornost.

Co se týká dalšího režimu vytápění dbejte na to, aby jste kamna provozovali ve správném výkonu. Nízký a vysoký výkon kamen bývají chybné.

V žebříčku znečišťování ovzduší jsou domácnosti hned za automobily. Přitom stačí tak málo, aby se toto znečištění výrazně snížilo.

Podrobné informace o čistotě ovzduší naleznete na webových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz. Lze tam najít např. zajímavé informace o rozptylu škodlivim kolem silnic. Tyto informace vám mohou být prospěšné např. při koupi nemovitosti.

Informace o problému viz např.

Jaké škodliviny vznikají pálením komunálního odpadu především plastů v domácích kamnech a kotlích? - Spotřebitelské otázky

Důkaz z Podkrkonoší: Kamna zabíjejí víc než elektrárna - Aktuálně.cz