K rosení povrchu v interiéru místnosti dochází, pokud povrchová teplota klesne na teplotu rosného bodu. V následujícím textu uvádím teploty rosného bodu pro některé hodnoty relativní vlhkosti a teploty v interiéru.


TEPLOTA ROSNÉHO BODU


RELATIVNÍ

VLKHKOST

TEPLOTA TEPLOTA ROSNÉHO BODU40% 18°C 4,208°C
50% 18°C 7,427°C
60% 18°C 10,122°C
70% 18°C 12,447°C40% 20°C 5,996°C
50% 20°C 9,263°C
60% 20°C 11,999°C
70% 20°C 14,360°C40% 22°C 7,782°C
50% 22°C 11,098°C
60% 22°C 13,876°C
70% 22°C 16,273°C


Aby nedocházelo ke kondenzaci v interiéru místnosti, navrhují se stavební konstrukce tak, aby se tento jev vyloučil. Pokud ke kondenzaci dojde, má to vět&scaroninou negativní důsledky na životnost stavebních materiálů, může docházet k vývoji plísní apod.

Stavební konstrukce se navrhují na tyto parametry vnitřního prostředí:


VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ TEPLOTY A DOPORUČENÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU DLE ČSN 060210


Obytné budovy trvale užívané

Druh vytápěné místnosti

Výpočtová vnitřní teplota

Relativní vlhkost vzduchu

Obývací pokoje, ložnice, jídelny, kuchyně, pracovny, dětské pokoje 20°C 60%
Koupelny 24°C 90%
Klozety 20°C 60%
Předsíň, chodba 15°C 60%
Vytápěná schodi&scarontě 10°C 60%Orientační hodnoty vývinu vodní páry podle údajů Gertise a Erhorna (1985)


ZDROJ

MNOŽSTVÍ

Člověk při lehké činnosti 30 &ndash 60 [ g.h-1 ]
Člověk při středně těžké práci 120 &ndash 300 [ g.h-1 ]
Člověk při těžké práci 200 &ndash 300 [ g.h-1 ]
Volná vodní plocha cca 40 g.m-2h-1
Fikus stření velikosti 10 &ndash 20 [ g.h-1 ]
Su&scaronení 4,5 kg odstředěného prádla až 200 [ g.h-1 ]
Su&scaronení 4,5 kg mokrého kapajícího prádla 100 - 500 [ g.h-1 ]
Koupelna se sprchou cca 2600 [ g.h-1 ]
Koupelna s vanou cca 700 [ g.h-1 ]
Kuchyň při vaření 600 -1500 [ g.h-1 ]
Kuchyň průměrně denně 100 [ g.h-1 ]


Tyto a jiné zdroje zvy&scaronují vlhkost vzduchu v interiéru.

Např pro sedícího mírně akticního člověka v bytě při teplotě 24°C je metabolické teplo 140 W a vývin páry 98 g/hod.


Proto vznikají požadavky na větrání bytových prostor. Požadavek větrání pro celý byt je 0,5 h-1. Pro ložnici je to 0,5 h-1 , ale ne méně než 15 m3h-1 , V koupelně na wc a v kuchyni je požadavek na větrání 40 m3h-1 . V kuchyni by něl být odsavač par s výkonem min. 80 m3h-1.


Pro názornost si ukážeme průběh teplot na jednoduché dřevěné masivní stěně tl 68 mm.


GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮBĚHU TEPLOT


Při venkovní teplotě -15°C a vnitřní teplotě vzduchu 20°C bude povrchová teplota dřevěné stěny 12,3 °C. Jedná se pouze o jednoduchý příklad nekonečně velké stěny. V případě např. okenních rámů je nutné posuzovat 3D model pro stanovení vnitřní povrchové teploty.